Info

20: e Svenska Mästerskap i MAGNUMFÄLTSKYTTE

På uppdrag av Svenska Pistolskytte Förbundet och Värmlands Pistolskyttekrets har Hagfors Uddeholm PK & Torsby PSK  och Storfors PK äran att Inbjuda Er till det:


Plats: Hagfors Skytteanläggning - Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb  klubbens skjutbana i  Vågbacken. N60´1,019’, E13’39993

Skyltat från länsväg 246 genom Hagfors.


Den 9 - 10 augusti 2014

   Vi förlänger anmälningstiden 1  vecka till, Det är inget vänta på!

Anmälan oss tillhanda senast 2014-07-07, klicka här för att anmäla dig!

Efteranmälan tas emot i mån av plats.

Startavgift:

Individuellt 250 kr/ Start. Lag 250 kr, Inbetalas på Torsby Pistol

SkytteKlubbs Plusgiro 491 34 32-3 märkes: MagnumSM 2014

Senast 2014-07-01. (Obligatorsiskt för att anmälan skall  behandlas).

Tävlingen är öppen för alla skyttar som tillhör förening ansluten till SPSF, under året fyller lägst 18 år och innehar Pistolskyttekort eller intyg om fullgjort prov skall kunna uppvisas.


Omfattning:


Lördag                                                                                                               Söndag

M1 - SA. REV. 41-44 Magnum                                                                          M3 - SA REV. 357 Magnum

M2 - DA .REV. 41-44 Magnum                                                                          M4 - DA REV. 357 Magnum

M6 - PISTOL 9 MM - 455                                                                                   M5 - Frigrupp

M7 - REVOLVER 357 44 Magnum, piplängd, Max 165 MM (6,5") *

* Revolver 357-44 Magnum, max piplängd 165 mm (6,5 tum). Omodifierat standard-

vapen, förutom att kolven får modifieras/bytas  och trycket trimmas.

Detta är ordagrant ur shb E.4.2.7. 


Detaljerade vapenbestämmelser, se Skjuthandboken kapitel E.4


Lagtävling: Föranmält tremannalag vapengrupperna 1,2,3,4,5,6 och 7. Fler lag än ett kan anmälas av en förening. Se SHB C.3.5.6.2


Priser: Svenska pistolskytteförbundets mästerskapstecken, individuellt och i lag, till de tre bästa. Graverade priser enligt SHB C.3.3.3 till minst ¼ del av de deltagande. Dessutom koras förstås på sedvanligt sätt MR & Mrs Magnum.


Prisutdelning: Resultatlistor anslås snarast efter att samtliga patruller gått i mål och eventuell särskjutning genomförts. Prisutdelning inleds ca 30 minuter efter anslåendet.


Servering: Serveringen är öppen under hela tävlingsdagen


Övernattning: Hittar du enklast på Hagfors Kommun hemsida


Tävlingsledare: Gunnar Björk  070 - 559 37 05


Tävlingssekreterare: Åke ”Sheriffen” Johansson 070 - 359 70 91 akevilse@telia.com

Svenska Pistolskytte

Förbundet:


Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är riksorganisation för landets skytteföreningar. Förbundet har sitt säte i Stockholm.


SPSF har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.


SPSF är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivillga försvarsorganisationerna.