Info


Uppdaterad information 


---------------------------------------------------------------

Tävlingsbestämmelser

Enligt Skjuthandboken upplaga 19 (2022)

Tävlingen omfattar 6 Serier + 1 provserie om 5 skott vardera / vapengrupp, skjutavstånd 50 meter, 5 minuters skjuttid/ serie

--------------------------------------------------------------

 • Hagfors Uddeholms PK och Torsby PK
  välkomnar till SM magnumprecision 2023!
  Plats: Hagfors Uddeholm PK:s Skytteanläggning Vågbacken
  GPS Koordinater
  WGS 84 (lat, lon): N 60° 0.126′, E 13° 39.128′ WGS 84 decimal (lat, lon): 60.00209, 13.65213
  RT90:6655633, 1379883 SWEREF99 TM:6652410, 424827
  Skyltat från länsväg 249

 • Servering Enklare servering finns på skjutbanan.
  Kronans restaurang levererar lunchlåda, 100kr/st. Varje dag: Kycklinggryta med ris alternativt Köttgryta med ris, beställs senast söndag 28/5 kl:18:00.
 • Beställning skickas till akevilse@telia.com  

 • Omfattning: Under tre dagar kommer c:a: 100 skyttar att göra totalt 336 starter i sju vapengrupper.

 • Startlistor
  och resultat: Anslås på www.magnumsm.com och på skjutbanan

 • Anmälan och
  Vapenkontroll: Öppen torsdag 1/6 kl: 16:00-20:00, samt övriga tävlingsdagar från 07:30.

 • Skjutkort: Skjutkort samt speglar delas ut i samband med upprop av respektive skjutlag.

 • Markering: Markering sker enligt ”PPC-modell”. Skytten markerar tavlan till höger om sin egen, förutom den skytt som är placerad längst till höger, som markerar tavlan längst till vänster. Markören noterar resultatet på skjutkortet och signerar. Skytten ansvarar för att kontrollera att egen tavla och skjutkort har korrekt markering med avseende på träffens valör samt att kortet är signerat. Skytten lämnar skjutkortet i avsedd brevlåda vid skjuthallens ingång och behåller kopian. Speglarna lämnas i avsedd låda i skjuthallen.  Se exempel på delvis ifyllt skjutkort nedan.

 • Prisutdelning: Lördag kväll, efter sista skjutlaget, sker prisutdelning för fredagens och lördagens vapengrupper. (sista skjutlag på fredag är ej klart förrän ca. 20.00)
  Söndag kväll, efter sista skjutlaget, sker prisutdelning för söndagens vapengrupper & lagstarter

 • Jury: Jano Mikaj, Katrineholm PK, Bo Engström, Luleå PK och
  Ola Wälimaa, Uppsala Handeldvapenförening

 • Protest: Lämnas till sekretariatet för hantering av juryn. Kostnad: 200 kr som återfås vid bifall.


Vi förbehåller oss för ev. fel. Vi tillgodoser Era önskemål så gott vi kan. Om Ni hittar något som är fel är det bara att skicka e-post till akevilse@telia.com


Med Vänliga Hälsningar:

Hagfors Uddeholm PK, Torsby PSK

VÄRMLAND


Svenska Pistolskytte

Förbundet:


Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är riksorganisation för landets skytteföreningar. Förbundet har sitt säte i Stockholm.


SPSF har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.


SPSF är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivillga försvarsorganisationerna.